Công ty Cổ Phần Môi Trường Và Công Nghệ Vật Liệu Mới BCA

www.watermaxx.vn

Thiết bị, linh kiện và vật tư xử lý nước

alt

Birm

alt 

Điện cực Ozone CD 100 -1 cái

alt 

Hạt nhựa

alt 

Màng R.O (USA)

alt 

Manganese Sand

alt 

ODM

alt 

Điện cực Ozone CD 100 - 2 CAI 

alt

 Cột Composite
Wave Cyber/Pentair

alt 

Vỏ lọc (Bigblue) 

alt
Đèn U.V

alt

Van xúc xả 3 cửa 2''

alt

Van xúc xả 5 cửa 2''

 
 
Google+ | Biển Bãi Dài